Legalizace chodníku na magistrále mezi B.Němcové a Wenzigovou

Please sign in to vote.

Added by Marek Beneš

Bylo by super pro kola legalizovat nepříliš frekventovaný chodník podél Sokolské ulice. Nejsou tam žádné aktivní vchody do budovy. Už dnes je tam snížená obruba a existuje sloupek kam by se dala přidat značka pro stezku pro chodce s povoleným vjezdem kol.

Jedná se o alternativu ulice Ke Karlovu, kde je naprosto šílený povrch.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top