Zobousměrnění Na Bojišti pro cyklisty (nyní je dočasně obousměrná)

Please sign in to vote.

Added by Vege

V ulici probíhá nyní uprostřed výměna vodovodních potrubí. Obě části ulice jsou bez problému obousměrné pro veškerá vozidla, s původním rozložením parkování. 

Proto je samozřejmé, aby po dokončení oprav byla ulice obousměrná, a to minimálně pro cyklisty. 

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top