Things tagged 'cyklopruh'

limited to the area of Praha 1 a centrum:

16 issues found for 'cyklopruh':

 • Cyklopruh Hybernská

  Created by Petr Papírník // 1 thread

  Dobrý den,

  v Hybernské je cykloobousměrka, to je super, ale ve směru, kam vede motorová jednosměrka, je průjezd na kole docela očistec. Přestože se jedná o ulici vyloženě městského typu v samém centru Prahy, kde by měla auta být vedena k tomu jezdit zde pomaleji, s ohledem na silný provoz chodců, tramvají a ideálně i cyklistů, je zjevná snaha, držet Hybernskou co nejvíc pro auta, aby neměli pocit, že je ostatní městská doprava zdržuje. Ve velké části ulice jsou úplně zbytečně dva motorové pruhy. A ve směru od Náměstí republiky mají cyklisté pouze vyznačené piktogramy, které žádného řidiče nezajímají - projíždí kolem kol dost nebezpečně a před křižovatkou s Dlážděnou kvůli zbytečným dvěma pruhům chybí parkovací místa i jakýkoli prostor pro cyklisty objet stojící auta a zařadit se na ochranné stání před světelnou křižovatkou.

  Správné uspořádání celé Hybernské od Náměstí Republiky až k Opletalově by mělo být následovné - zprava doleva: parkovací pruh, ochranný cyklopruh (stačí klidně užší s úzkou dělící čárou a bez červeného asfaltu - nevím, jak se správně jmenuje), JEDEN pruh pro auta (o něco užší než ten nynější - donutí to auta jezdit pomaleji), parkovací pruh, protisměrný cyklopruh (ten už tam je). Tohle uspořádání by mělo být opravdu úplně po celé délce jednosměrné Hybernské, včetně míst před křižovatkou Uvědomuju si, že to zpomalí odjezd aut při odbočování doprava na Dlážděnou a do Opletalovy a tím to zbrzdí i auta vyjíždějící po Hybernské k Bulharu, ale to je jen dobře - motoristé by si měli uvědomit, že oblast kolem Senovážného náměstí není určena pro auta, a tak je jen správně, když průjezd skrz ní autem bude pomalý. Aspoň je to bude motivovat tam zajíždět minimálně a využívat co nejvíc jiné způsob dopravy.

  Ono by bylo nejlepší, kdyby Dlážděná byla obousměrně zneprůjezdněna pro auta (kromě dopravní obsluhy) - stejně se tam motají mezi tramvajemi a chodci a stejně je to vyplivne na Senovážné náměstí, kam se mají možnost dostat Opletalovou, takže tenhle průjezd je zbytečný, jen komplikuje dopravu pro tramvaje, ale i auta, co chtějí jet rovně po Hybernské k Bulharu.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící cyklopruh na Janáčkově nábřeží před Mostem Legií

  Created by Petr Papírník // 2 threads

  Dobrý den,

  Cyklopruh na Janáčkově nábřeží je skvělá věc, až na to, že nesmyslně končí 150 m řed křižovatkou s Mostem Legií. A řidiči toho zhusta využívají a okamžitě s koncem cyklopruhu se začnou k cyklistům chovat jako k odpadu. Nerozumím, proč není protažen až na křižovatku - Janáčkovo nábřeží je tam dostatečně široké, aby se tam pohodlně vešel.

  Please sign in to vote.
 • Špatné řešení cyklo v Muzejní oáze

  Created by Vratislav // 1 thread

  nstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil koncepční studii okolí Národního muzea. Koncepční studie reaguje na potřebu revitalizovat tento prostor společně s otevřením zrekonstruovaného muzea, využít tak potenciál pro změnu, který zde vytvořila rekonstrukce muzea a stavba podzemního spojovacího tunelu mezi novou a historickou budovou Národního muzea.

  Prostorem vede páteřní cyklotrasa A24. Provedení má být takové, že bude ve stoupání vedena podél tramvajové zastávky v pruhu šířky 3,75 metru, po vozovce provedené v dlažbě. Což je naprosto nedostatečné.

  Please sign in to vote.
 • Chybí cyklopruh podél Jelení u křižovatky u Brusnice

  Created by Jiří Kadlec // 1 thread

  Podél ulice Jelení ve směru z centra sice vede cyklopruh, ale ten nečekaně končí v nejhorším možném místě - před křižovatkou s ulicí U Brusnice. Navíc v tomto úseku jsou ve směru z centra dva úzké jízdní pruhy pro auta. V pravém pruhu se často tvoří kolony aut.
  Velice by pomohlo silnici rozšířit a vést cyklopruh nebo aspoň piktokoridor souvisle skrz celou křižovatku, např. v prostoru mezi pravým odbočovacím a levým přímým pruhem, aby byl cyklopruh souvislý a pomohl cyklistům tam, kde je nejvíc potřeba.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Ovocným trhem

  Created by BikerSmith // 1 thread

  V případě, že někomu vadí průjezd Na Příkopě, jako jedna z objízdných tras se nabízí Ovocný trh. Náměstí je nyní bohužel nesjízdné - kvůli kočičím hlavám. Vhodný by byl pruh obdobný, jako je na náplavce.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh Pevnostní

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Auty velmi frekventovaná ulice zároveň představuje výhodnou spojku z Evropské na Prašný most i pro cyklisty. Zejména ve stoupání by se zde měl zřídit cyklopruh. Šířka je dostatečná.

  Please sign in to vote.
 • Nuselský most

  Created by Rudolphs // 1 thread

  Nuselský most je skvělou spojkou mezi centrem města a Prahou 4. Současný stav, kdy je zde na oddělených chodnících smíšený provoz pěších a cyklistů, je dost nešťastný. Minimálně ve směru z centra by byl prostor pro odebrání jednoho pruhu na silnici a zřízení cyklopruhu, zřejmě by se vešel i obousměrný. Náklady na takovéto opatření by byly minimální, mírně vyšší, pokud by bylo realizováno nějaké fyzické oddělení od aut.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistická výhybka Prašný most

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Podél odbočení na vjezd do tunelu Blanka na Prašném mostě vede piktokoridor. V tomto místě však cyklisté potřebují nejvyšší možnou ochranu. Je velmi žádoucí, aby alespoň podél výjezdu byl vyznačen cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy nebo buspruhy Patočkova/Milady Horákové

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Po dokončení tunelu Blanka by bylo vhodné veškerá řešení pro cyklisty co nejvíce propojovat, jen tak může být dosaženo jejich plné využitelnosti. V oblasti Vozovny Střešovice zeje v jinak relativně souvislých cyklopruzích díra, kterou by bylo vhodné zacelit a kromě Patočkovy tak napojit na ostatní opatření i Střešovickou.

  Ideální by byly souvislé cyklopruhy přes celou osu ulice Milady Horákové/Patočkovy. Vzhledem k šířkovým poměrům by se sem však pravděpodobně nevešli bez zúžení ulice na 1 pruh v každém směru. Jako vhodné řešení (i pro množství autobusů, které tudy projíždějí) se mi tedy zdají vyhrazené jízdní pruhy bus+taxi+cyklo.

  Please sign in to vote.
 • Prodloužení začátku cyklopruhu v Hybernské

  Created by Petr Dlouhý // 0 threads

  Cykloobousměrka Hybernskou ulicí je skvělou spojnicí Starého města a Žižkova. Aby se však dal plně využít její potenciál, je potřeba komfortně vyřešit její napojení na cyklotrasu A25.

  Cyklopruh před nádražím by bylo možné prodloužit až do úseku Hybernské ulice, který přímo navazuje na křižovatku U Bulhara. Úsek je velmi široký, takže místo by se tu našlo jednoduše. Pravděpodobně by stačilo pouze mírně zúžit stávající jízdní pruhy. Pokud by to nebylo možné, ani ubrání pruhu by zde nezpůsobilo žádné dopravní komplikace, vzhledem k nadměrné kapacitě tohoto úseku.

  Pokud by nebylo možné zřídit cyklopruh v celé délce, šlo by ho alespoň prodloužit přes vjezd na nádraží a ukázat tak cyklistům správný průjezd křižovatkou.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh podél autobusových zastávek na Hradčanské

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  V prostoru autobusových zastávek na Hradčanské je podél autobusových zastávek přerušený cyklopruh a je zde pouze piktokoridor.

  Podle mých měření v ortofotomapě má však ulice stále stejnou šířku cca 8 metrů. Cyklopruh zde tedy není spíš z jiných důvodů, dost možná kvůli vyjíždějícím autobusům. Tento prostor je však místem, kde cyklisté potřebují ochranu a jistotu ze všeho nejvíc.

  Aby mohli cyklistická opatření v této ulici opravdu fungovat jako celek, je potřeba toto místo zacelit a zřídit zde cyklopruh.

  Please sign in to vote.
 • Komfortní výjezd z cyklistického chodníku Mariánské hradby

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Zakončení cyklistického chodníku na trase A15 v ulici Mariánské hradby nebylo uspokojivě vyřešeno. Cyklista zde nemá jasně označeno, jak se má chovat. Musí překonávat krátký úsek chodníku, vysokou obrubu, dlažbu a vypořádat se s prostorem stání pro autobusy.

  Vhodné řešení by bylo například toto: Zřídit odbočení už tak 10m před cedulí ukončující stezku a vytvořit v prostoru nynějšího odvodňovacího žlabu krátký připojovací cyklopruh zakončený piktogramy okolo autobusového stání.

  V maximální verzi by zde mohl být zřízený cyklopruh vedoucí okolo autobusového stání pokračující přes křižovatku a napojující se do cyklopruhu, který už nyní pokračuje dále v Jelení ulici. Až na začátek autobusového stání se zdá, že je ulice dost široká, aby se zde cyklopruh vešel. Je možné, že bude nutné mírně zúžit protisměr, ale cyklopruh je potřeba především ve směru do kopce.

  Please sign in to vote.
 • podjezd Čechův most

  Created by Cyril // 1 thread

  - stresující podjezd po mostem
  - není místo pro bezpečné předjetí, řidiči nerespektují bezpečný odstup

  Navrhuji cyklopruh místo parkoviště autobusů.
  Na Letné je podle mě místa pro autobusy turistů dostatek, takže k parkování pod mosty není důvod.

  Nebo alespoň omezení rychlosti na 30km/h a piktokoridor ve vozovce k vyznačení bezpečné vzdálenosti od parkujících aut

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruh v ulici Na Příkopě

  Created by Lukáš Příšovský // 1 thread

  Ahoj, toto jsem napsal na radnici Prahy 1:

  Dobrý den, nedávno byl zprovozněn nově zbudovaný cyklopruh na ulici Na Příkopě. Bohužel byl navržen zcela nešťastně - cyklopruh je mezi chodníkem a podélně zaparkovanými auty, takže kdokoliv, kdo přechází silnici a přes cyklopruh vstupuje mezi zaparkovanými vozidly, prostě (a) není pro cyklistu vidět a (b) velice málokdy se rozhlédne, protože o cyklopruhu neví nebo jej nevidí. Dnes jsem takto tam "sejmul" pána, přestože o této nebezpečnosti vím a přestože jsem jel pomalu. Zaplaťpánbůh se nikomu nic nestalo, příště už takové štěstí mít nemusíme. Můžete mi sdělit, která osoba cyklopruh takto navrhla a která jej následně schválila? Dále, co mohu jako občan udělat proto, aby se něco změnilo (posouzení experta, navržení bezpečnostních opatření, apod.)? Děkuji

  K tomu jsem dostal tuto odpověď neodpověď:

  Dobrý den,
  cyklopruh v lokalitě ulice Na příkopě, Praha 1 byl zřízen v rámci rozvoje
  cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy, který byl projednán a schválen Komisí Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy - odborem služby dopravní policie. Vaše návrhy můžete zaslat na výše uvedené instituce anebo k nám.
  *S pozdravem
  Pavel Kotlár *
  dopravní značení

  Please sign in to vote.
 • Štefánikův most - cyklopruh na zvýšený chodník

  Created by Pepa // 1 thread

  Po cyklopruzích na Štefánikově mostě jezdí jen auta, cyklistu jsem tam nikdy neviděl. Při pohledu na auta zasahující do cyklopruhu, každý soudný cyklista jede raději po zvýšeném, několik metrů širokém mostním chodníku, který bývá často prázdný. Dopravní řešení nevyhovující nikomu, patřící do muzea blbosti. Nutný re-design: cyklopruh na vnitřní stranu chodníku (místa pro chodce zbyde víc než dost), na silnici smazat cyklopruh (který beztak nikam nevede) a zavést 2 pruhy pro auta (jak se most přirozeně využívá již dnes).

  Please sign in to vote.

47 threads found for 'cyklopruh':

No library items found for 'cyklopruh'.

No planning applications found for 'cyklopruh'.

Spinner Please wait…
Back to top