Things tagged 'cyklopruhy'

limited to the area of Praha 1 a centrum:

5 issues found for 'cyklopruhy':

 • Cyklopruhy v ulici Na Florenci

  Created by vlákno // 1 thread

  V roce 2014 byla celá ulice rekonstruována, jako nový povrch byl položen asfalt, proto je oproti minulosti pro jízdu na kole přívětivější. V rámci rekonstrukce byla rozšířena, takže by se do ní pravděpodobně vešly cyklopruhy po obou stranách. V současném stavu je vozovka abnormálně široká a nevyužitá.

  Please sign in to vote.
 • Zohlednit cyklisty při rekonstrukci ulice Londýnská

  Created by trada // 1 thread

  Právě probíhá dlouhodobá etapová rekonstrukce ulice Londýnská.
  Bylo by krásné, kdyby při této příležitosti vznikly cyklopruhy, cykloobousměrky, pruhy pro cyklisty na chodnících nebo cokoliv podobného.
  (úsek Záhřebská – Bruselská je hotov a nezdálo se mi, že by se s cyklisty jakkoliv počítalo)
  foto mohu pořídit

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy na SJM

  Created by vlákno // 1 thread

  Usnadnění rychlého průjezdu a příjezdu do centra/z centra na kole přes SJM jako součást její plánované humanizace. Je možné uvažovat o mnoha variantách a postupných krocích, osobně jsem zatím neslyšel o studii, která by cyklopruhy navrhovala, pouze ústní proklamace. Lze vyjít např. z této: http://www.ozvucnadeska.cz/uploads/assets/jednani2_2/magistrala_road_map_20120522.pdf
  Prvním krokem by mohl být cyklopruh v Legerově vedený variantně k Bulharu / Florenci / Hlávkově mostu / Bubenskému nábřeží. Odbočení vlevo by se řešilo zálivy a světly. Napojení do centra přes parčík ze současného cyklochodníku na Nuselském mostě.

  Please sign in to vote.
 • Pikťáky a úprava parkování, Vyšehradská

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  Podnět jsem odeslal 15.10.2013 Vedoucímu odboru dopravních agend magistrátu přes podatelnu posta@cityofprague.cz a v kopii
  vedoucímu Odboru dopravy a územního rozvoje Prahy 2 ,
  Cyklokomisi cyklo@cityofprague.cz,
  a Introvičovi z TSK

  rád bych navrhl podnět k zlepšení komfortu a bezpečnosti jízdy na kole
  ve Vyšehradské ulici na Praze 2.

  Problémy, se kterými se při jízdě na kole setkávám v téhle ulici jsem
  napsal článek:
  http://prahounakole.cz/2013/10/jak-projet-vysehradskou-ulici/
  a z něj vybírám samotný návrh, jak v poměrně stísněném prostoru
  podmínky pro jízdu na kole drobnými úpravami znatelně zlepšit.

  Je to výhodná ulice pro cesty od trasy A2 nebo A23 směrem na Karlovo,
  případně Václavské náměstí. Na Albertově je rozsáhlý univerzitní areál
  a jedná se o východisko údolí Botiče, které je cyklisticky jedním z
  nejfrekventovanějších vjezdů do centra. Současně se jedná o plánovanou trasu městského systému A401, kde je integrace cyklodopravy v odpovídající kvalitě nezbytná.

  Pokud chceme, aby cyklodoprava lákala nové uživatele, musí být
  komfortní a rychlá. Nezabývat se ulicí v zástavbě s tím, že o kus dál
  je jiná, lepší, je pohrdání potenciálem cyklistické dopravy. Ulice
  byla v posledních letech vhodně upravena, navrhuji proto jen změny
  dopravního značení a režimu parkování, žádné posuny obrubníků.

  Jádrem mého návrhu je vyznačit cyklopiktokoridor mezi kolejemi, stejný
  jako je v průjezdu Karlovými lázněmi. V místech, kde je to
  bezpečnější, navede cyklistu mezi koleje a zároveň bude zmenšovat
  riziko nebezpečného předjíždění auty. V směru nahoru navrhuji označit
  piktokoridorem v kolejích úsek mezi ulicí Apolinářská a sloupkem
  tramvajové zastávky. Pak již je pro cyklistu dostatek místa vpravo od
  koleje. V křižovatce samotné by byl žádoucí cyklopruh, který by snížil
  pravděpodobnost kolizí při zahýbání aut přes cyklistu doprava.
  Cyklopruh by za křižovatkou díky zrušeným osmi parkovacím místům vedl až k ulici Na Hrádku. Cyklista by tu nemusel riskovat v dveřní zóně či znovu přejíždět koleje.

  Dále ve stoupání je piktokoridor či cyklopruh stále vhodný, protože
  posouvá auta dále od pravého okraje vozovky a zvyšuje pocit bezpečí
  pro cyklistu, což má ve stoupání kvůli většímu rozdílu rychlostí ještě
  větší význam. Většinu úseku by bylo možné použít kvůli nedostatečnému
  odstupu tramvajové koleje od obruby jen piktokoridor, těsně před
  Karlovým náměstím by ale bylo možné vyznačit znovu cyklopruh --
  minimálně po hranici asfaltu.

  Ve směru dolů navrhuji piktokoridor mezi kolejemi od Karlova náměstí
  až před zastávku Botanická zahrada. V místě, kde je žádoucí přejet
  vpravo, ještě jeden pikťák už u pravého okraje, navádějící cyklisty
  pryč z kolejí.

  Schéma navrhovaných úprav:
  http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2013/10/vk_mapa_vysehradska.jpg

  Please sign in to vote.

25 threads found for 'cyklopruhy':

No planning applications found for 'cyklopruhy'.

Spinner Please wait…
Back to top