Things tagged 'legalizace'

limited to the area of Praha 1 a centrum:

11 issues found for 'legalizace':

 • Legalizace Seifertova-Italská

  Created by MartinŠ // 1 thread

  V současné době je kvůli výstavbě budov Churchill rozkopána část chodníku podél Seifertovy (od konce stezky na Vítkov) až podél ulice Italská k odbočení k ulici U Rajské zahrady. Líbilo by se mi, kdyby došlo k legalizaci chodníku pro kola, což by umožnilo bezpečné napojení z žižkovské stezky a příjemné stoupání mimo provoz. Nešlo by to ještě nějak zkusit protlačit?

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu Vyšehradským tunelem

  Created by David // 4 threads

  Cyklostezka A2 je vedena po chodníku. Cyklisté mají značkou přikázáno vést kolo. Pokud kolo vedete, zabíráte cca. o 0,5 m víc místa než když na něm jedete, což je na úzkém chodníku odděleném od silnice betonovým panelem trochu problém. Dva protijedoucí cyklisté se vyhnou snáze, než jedoucí cyklista s cyklistou vedoucím kolo, nebo dva cyklisté vedoucí kolo (s chodcem či běžcem samozřejmě obdobně). Proto by bylo účelné nahradit příkaz vést kolo jen omezením rychlosti a návodem k dbaní zvýšené opatrnosti, nebo upozorněním na nebezpečné místo. Cyklisté pochopili již dávno, že je bezpečnější a snažší tunelem po chodníku projíždět. Jediní kdo to nechápou jsou měští policisté, kterým v pochopení této skutečnosti brání zákon o přestupcích a jejich služební předpisy...

  Please sign in to vote.
 • Legalizace stoupání po chodníku Italské u VŠE

  Created by rumcajz // 1 thread

  Další vhodný kandidát pro pilotní projekt legalizace stoupání po chodníku.

  Jde o levý chodník ve směru stoupání (tj. strana cesty blíže VŠE). Lze jej využít například jako propojku žižkovské "železniční" trasy s Riegrovými sady (a dále potenciálně na Vinohrady, Karlov, ...), intenzita chodců je spíše malá.
  Intenzita i rychlost provozu IAD jsou zde poměrně vysoké, stoupání prudké a nepříjemné.

  Pro cestu dolů chodník atraktivní není - v provozu se jede výrazně rychleji - při klesání není problém jet stejnou či vyšší rychlostí jako IAD, díky čemuž intenzita IAD při klesání není problém.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Legalizace X159 - Badeniho - Letná

  Created by David // 1 thread

  Chodník je nově rekonstruován, dostatečně široký, je vhodnou spojnicí při cestě z ulice Na Valech směr k Úřadu vlády (do Centa). Není sem ale povolen vjezd kol (na rozdíl od navazujícího "cyklochodníku" na X155, kde nějaká ta místy již zničené či chybějící legalizace je. Vhodné pro všechny, kdo nemají odvahu jet v provozu Badeniho a Chotkovou a dávají raději přednost chráněné cestě. Vhodné legalizovat a vyznačit trasu. Alternativa ke schodům v ulici Pod Bruskou. Možný problém by mohl nastat pouze při vyústění chodníku do ulice Badeniho, kde bývá při výlukách tramvají dočasná zastávka MHD. Případné problémy při velmi vysokém provozu cyklistů, které však nepředpokládám, by bylo možné řešit výzvou k vzájemné ohleduplnosti A-la Kampa:o)

  Please sign in to vote.
 • Legalizace vodorovné cesty Petřínem

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Petřínská cesta vedoucí od Úvozu kolem lanovky k ulici Na Hřebenkách by mohla být pro cyklisty velmi výhodná. Tato cesta umožňuje vyhnout se stoupání až na strahovský kopec.

  Cesta je většinou dostatečně široká a v (té užší) části dokonce již dnes legální. Na rozdíl od legální spojnice Strahova s Hellichovou je cesta navíc téměř po rovině, takže nesvádí k rychlé jízdě.

  Pro legalizaci by však bylo vhodné vybrat takovou formu, která nechává práva na straně chodců (tedy ne stezka pro chodce a cyklisty, ale např. pěší zóna nebo stezka pro chodce s dodatkovou tabulkou povolující vjezd cyklistů).

  Please sign in to vote.
 • Křížovnická - legalizace jízdy po kolejích

  Created by David // 1 thread

  V ulici Křížovnické směrem ke Karlovu mostu je zejména ve špičce a díky autům postávajícím v kolonách až u chodníku vhodné již od hotelu Four Seasons, nejpozději však od ulice Platnéřské, jezdit po tramvajových kolejích. Jinak si člověk postojí dlouhé minuty mezi auty až ke Karlovu mostu ve společnosti čpících výfuků. Dost cyklistů (zejména žen) řeší jízdou po chodníku. Rychlejší a ohleduplnější k chodcům je jízda po tramvaji (zastávka je "na dohled", takže lze realizovat bezpečně). Bohužel, nyní jsou obě varianty nelegální. Vzhledem k uvedenému bych přivítal zejména možnost legalizovat jízdu po tramvajové trati.

  Please sign in to vote.
 • Povolení průjezdu cyklistů Malostranským náměstím ve směru od Klárova

  Created by David // 1 thread

  V současné době není možné legálně projet přes tramvajovou zastávku Malostranské náměstí při cestě z Tomášské do Karmelitské. Je nutné objíždět náměstí do kopce kolem sněmovny a zpět kolem kostela sv. Michala spolu s kolonou aut. Cyklisté by zde přitom tramvajovou dopravu nijak nebrzdili a jejich plíce by byly ušetřeny nezanedbatelného množství exhalací od aut, pomalu popojíždějících do kopce. Vzhledem k uzavření Kampy kolům je to varianta rychlejšího a bezpečnějšího objíždění Kampy, než spolu s auty.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace jízdy po tramvajovém pásu na Smetanově nábřeží (směr k Mostu Legií)

  Created by David // 2 threads

  Rychlý a bezpečný způsob jak předjet dlouhou a věčně stojící kolonu. Tramvaje jsou buď drženy kolonou, nebo se zdrží v zastávce. Pokud už se rozjedou a hrozí že by nějakého "Šnečka" dojely", je vždy dost času uhnout mezi stojící auta. Zejména ve směru k mostu Legií, v opačném směru jsou tramvaje rychlejší a místa více.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace a vyznační cyklotrasy A13 v úseku Pod Tratí - Rašínovo nábřeží

  Created by David // 1 thread

  Cyklotrasa je z ulice Pod Tratí vedena přes nájezd (který není zrovna v nejlepší kondici) po chodníku. Po chodníku je vedena i ulicí Strakonickou, kterou překonává pomocí dvou přechodů pro chodce, až k lávce železničního mostu, po které překonává Vltavu. Vše bez povolení vjezdu cyklistů. Délka trasy je 500 m.
  Cyklista vedoucí kolo urazí tuto vzdálenost (pokud neuvažujeme čekání na přechodech, závěrečné schody jsou počítány vždy jako + 1 min.) nejdříve za 13 minut. Cyklista jedoucí rychlostí 20 km/hod trasu překoná nejdříve za 4 minuty. Rozumnou rychlostí cca. 10 km/hod (je zde minimální počet pěších) trasu překonáte nejdříve za 7 minut. Legalizace stezky tak, aby při dodržování zákona nebyla zbytečným zdržením ale vhodnou spojnicí břehů Vltavy, by vyžadovala:
  1) povolit vjezd cyklistů na dotčené chodníky a lávku mostu
  2) upravit přechody pro chodce na smíšené pro chodce a cyklisty (za úvahu zde stojí vzhledem k šíři komunikace a bezohlednosti řidičů k chodců již při současném stavu i změna na přechody řízené světelnou signalizací)
  3) opravit nájezd z ulice Pod Tratí na chodník
  4) vhodné by bylo legalizovat i úsek chodníku k ulici U železničního mostu, kde je trasa A13 vedena v opačném směru (opět bez povolení vjezdu cyklistů).

  Please sign in to vote.
 • A2: legalicace odbočení od Rudolfina na náplavku

  Created by jbohac // 1 thread

  Při cestě od Mánesova mostu kolem Rudolfina na A2 je na křižovatce Dvořákovo náb. x Na Rejdišti přikázaný směr doprava do ulice Na Rejdišti.
  Pro cestu na náplavku je třeba zahnout nelegálně vlevo.

  Řešení by mohla být prostá dodatková tabulka pro cyklisty. Ale ještě lépe asi krátký cyklopruh při levé straně krátké uličky spojující Dvořákovo nábřeží a vjezd do podzemních garáží, který by na náplavku plynule najel a křižovatku jen "lízl" z levé strany.

  Please sign in to vote.

64 threads found for 'legalizace':

No library items found for 'legalizace'.

No planning applications found for 'legalizace'.

Spinner Please wait…
Back to top